Vijeće Kilmacduagha

Poznato i kao Vijeće Magova. Vijeće je činilo 8 magova koji su bili izabrani kao najmudriji članovi Reda. Sastanci su se tradicionalno održavali u Kuli Magova, poznatom Kilmacduaghu

Vijeće Kilmacduagha

The Bloom of Rooibos argetlam